Klauzula Informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych naszych Klientów:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pertom Sp. z o.o. Sp. K. Spółka doradztwa podatkowego
  zwana dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 02-790 Warszawa ul. Zygmunta Pawlaczyka 38N,
  lub telefonując pod numer: 22 6491690 lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, którym jest Pan Tomasz Ochocki adres e-mail: iod@pertom.com.pl
 2. Państwa dane przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 2,
  lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.