Przedstawiamy najważniejsze zmiany podatkowe, jakie mają obowiązywać w 2021 roku, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 11.12.2020 roku.

1. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Od dnia 01.01.2021 roku wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustawa przewiduje jednak możliwość odroczenia obowiązku opodatkowania dochodów spółki do dnia 01.05.2021 roku. W związku z powyższym wspólnicy spółki będą mogli podjąć decyzje o wydłużeniu roku podatkowego i obrotowego do dnia 30.04.2021 roku. Wydłużenie roku nie jest obligatoryjne, aby móc skorzystać z odroczenia opodatkowania spółki podatkiem dochodowym od dnia 01.05.2021 roku. W sprawie wyboru daty zakończenia roku obrotowego będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie. Stawki podatku będą takie same jak dla spółek kapitałowych, tj. 9% dla małego podatnika oraz 19% dla pozostałych.

2. CIT „estoński”

Dla spółek kapitałowych, których wspólnikami są tylko osoby fizyczne i które nie są powiązane z innym podmiotami, chcących inwestować w swoje aktywa, ustawodawca przewidział możliwość wyboru rozliczania swoich dochodów innych niż zyski kapitałowe z wykorzystaniem tzw. „estońskiego” CIT. Stawki podatku będą wynosić 15% (z możliwością obniżenia do 10%) i 25%, jednak będą mogły być zastosowane pod warunkiem spełnienia przez podmiot określonych wymagań dotyczących między innymi kwot inwestowanych w środki trwałe. Spółka, która skorzysta z tej formy opodatkowania będzie opodatkowywać tylko wypłacane zyski, z zastrzeżeniem braku możliwości wynagradzania wspólnika tzw. ukrytymi zyskami (np. wynagrodzenie członków zarządu). Zainteresowanych prosimy o kontakt.

3. Faktury uproszczone

Przypominamy, iż paragony z zamieszczonym na nim numerem NIP odbiorcy do wartości 450,00 zł brutto są tzw. fakturami uproszonymi. Do takiego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktur. Od 01.01.2021 roku czynni podatnicy podatku VAT będą mieli obowiązek ewidencjonowania uproszczonych faktur (paragonów) w plikach JPK V7.

4. Kasy fiskalne

Uprzejmie przypominamy, że od 01.01.2021 podmioty z branży gastronomicznej oraz podmioty świadczące usługi krótkoterminowego zakwaterowania są zobowiązana do stosowania tylko i wyłącznie kas on-line.

5. Podatek ryczałtowy

Informujemy, iż od 01.01.2021 roku wzrasta limit przychodów uprawniających do korzystania z podatku ryczałtowego przez osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Limit będzie wynosił 2.000.000,00 PLN. Rozszerzony został również katalog branż uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Szczegółowy wykaz branż oraz stawek podatku znajdą Państwo w odnośniku poniżej:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/stawki-i-rozliczenia/4692143,Stawki-ryczaltu-od-2021-r-co-sie-zmieni.html

6. Najem nieruchomości

Ustawodawca rozwiał wątpliwości dotyczące zasad rozliczania dochodów z najmu nieruchomości (tzw. najmu prywatnego ) przez osoby fizycznie nieprowadzące indywidualnej działalności gospodarczej. Od 01.01.2021 r. nie będzie się uznawać osoby fizycznej wynajmującej więcej niż jeden lokal za przedsiębiorcę.