Za miesiące I – XII 2020

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ubezpieczenie społeczne
992,30 PLN z chorobowym
915,46 PLN bez chorobowego

Fundusz Pracy 76,84 PLN

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ubezpieczenie społeczne
246,80 PLN z chorobowym
227,69 PLN bez chorobowego
Ubezpieczenie zdrowotne 362,34 PLN