W chwili obecnej w Sejmie (po poprawkach Senatu) jest przygotowany projekt ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej 6.0. Projekt ustawy zakłada pomoc tym branżom, których działalność została ograniczona/zawieszona na skutek decyzji rządu, np. branża gastronomiczna, hotelarska, rozrywkowa. Wsparcie ma obejmować różne rodzaje pomocy przedsiębiorcom, w tym m.in. świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacenia składek ZUS, dopłaty do miejsc pracy, dotacje. O szczegółach będziemy Państwa informować po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od stycznia 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków o wsparcie do Państwowego Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy 2.0 PFR. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowym objaśnieniem zasad udzielania dofinansowania.
https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

Z informacji udzielonej telefonicznie przez pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że w stycznie 2021 roku planowane jest uruchomienie kolejnego programu pomocowego, skierowanego tym razem do osób prowadzących indywidulną działalność gospodarczą o profilu artystycznym. W chwili obecnej na stronie ministerstwa nie ma na temat tego programu żadnej wzmianki, dlatego wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do śledzenia strony ministerialnej we własnym zakresie.

Przypominamy, również że monitorujemy i informujemy Państwa o rządowych programach pomocowych. Nie jesteśmy jednak wstanie śledzić wszystkich rozwiązań pomocowych dedykowanych poszczególnym branżom, opracowanych przez poszczególne ministerstwa oraz czy organy samorządu terytorialnego (np. urzędy Marszałków Województwu). Jesteśmy jednak zawsze gotowi udzielić Państwu wsparcia w przygotowaniu odpowiednich danych czy informacji o charakterze finansowym, niezbędnych do złożenia wniosku.